obsluga

Wyspecjalizowana kadra pracownicza działa w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów. Obsługujemy nie tylko konkretne zdarzenia, ale także wprowadzamy rozwiązania eliminujące przyczyny powstawania problemów.

Nasze działania obejmują:
+ udzielanie porad i konsultacji prawnych
+ sporządzanie opinii prawnych w tym opiniowanie projektów umów handlowych i kontraktów
+ tworzenie wzorów umów
+ obsługę prawną sporów na każdym etapie: polubownym, przygotowania dokumentacji procesowej, pisanie pozwów, monitorowanie powierzonych spraw przed sądem
+ obsługę prawną postępowania egzekucyjnego, dbałość o szybki i skuteczny przebieg egzekucji komorniczej, ustalanie majątku dłużnika
+ zakładanie, przekształcenia i likwidację spółek

Nasza siedziba