windykacja

W powszechnej opinii zderzają się dwa przeciwstawne mity, gdzie windykacja należności to postępowanie długie, drogie i często nieskuteczne oraz z drugiej strony, że jest to brutalne działanie na granicy prawa lub wręcz całkowicie bezprawne.
Dla nas każdy przypadek jest inny i do każdego należy podejść indywidualnie. Znaczną część problemów udaje się rozwiązać drogą polubownego poszukiwania wyjścia satysfakcjonującego zarówno naszego klienta jak i dłużnika. Ważne jest tutaj nie tylko przygotowanie prawne naszych pracowników, ale także znajomość psychologii i technik wywierania wpływu.

W razie konieczności przygotowujemy i prowadzimy postępowanie sądowe przeciwko dłużnikom, a następnie współpracujemy w postępowaniu egzekucyjnym z komornikiem w celu ustalenia i szybkiego spieniężenia majątku dłużnika.

Cały czas pamiętamy o najważniejszym problemie naszego klienta jakim jest brak spodziewanych środków finansowych od dłużników. Stosujemy szereg rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Finansujemy koszty wpisów sądowych i zastępstwa procesowego, udzielamy pożyczek na konto nieściągniętych należności, czy też dokonujemy zakupu wierzytelności całkowicie likwidujących problem ich windykacji u klienta.

Proponujemy również systemowe podejście do zarządzania wierzytelnościami począwszy od oceny wiarygodności podmiotów wskazanych przez klienta. Następnie udostępniamy możliwość umieszczania na fakturach adnotacji, iż przekroczenie terminu płatności zobowiązania spowoduje automatyczne przekazanie sprawy do działu windykacji Kancelarii Prawno-Windykacyjnej „K.D.R.”. Na bieżąco monitorujemy płatności dłużników klienta, a w przypadku bezskuteczności powyższych działań, po uzgodnieniu z klientem kierujemy sprawę do postępowania sądowego.

Nasza siedziba